ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.09 MB 24
ข้อสอบตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ 52
ข้อสอบตามตัวชี้วัด การงานอาชีพฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 800.49 KB 32
ข้อสอบตามตัวชี้วัด พละศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.78 KB 43
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.62 MB 25
คู่มือประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 524.66 KB 57
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 77
รายงานประจปี 2555 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 956
ประกาศ สพม. 38 หนึ่งแสนครูดี ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 226
รายการประมาณราคา ปี'งบประมาณ 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 792.8 KB 155
คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวปิดกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 17095
คำสั่งกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2555 (ลงนามแล้ว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 1832
บันทึกการประชุมกีฬาจังหวัดครั้งที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 359
บันทึกการประชุมกีฬาจังหวัดครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 870
บันทึกการประชุมกีฬาจังหวัดครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 2472
โครงการศึกษาดูงานประเทศพม่า Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 3792
รายการประมาณราคา ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 789.59 KB 166
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 785
ปพ5 ม 1- ม6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.07 KB 229
ปพ 5 ม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.36 KB 213
ผลการประเมินภายนอกมาตรฐานที่ 5 โรงเรียนสังกัด สพม.38 ปีการศึกษา 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33 KB 251
ร่างคำสั่งโรงเรียนลายสือไทย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 1599
โครงการแข่งขันกีฬาของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 128 KB 3465
โครงการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย ส่ง สพม.38 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 3358
ใบสมัครสอบผู้บริหาร ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.52 KB 900
สอบผู้บริหาร ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.11 KB 260
ประกาศสอบผู้บริหาร ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 839.52 KB 1300
ข้อมูลการย้ายผู้บริหาร เมษายน 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.67 KB 2075
เปรียบเทียบผลสอบ 0-net ปีการศึกษา 2553-2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.2 KB 246
แผนปฏิบัติการ สพป.สท.เขต 1 ปี 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 218.71 KB 561
แบบ Portfilio Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 20588
ไฟล์ ผลการเรียน ระดับชั้นม 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 246
เกณฑ์การย้าย ปี 2555 (สพม.38) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 235
หนังสือย้าย ผอ.อำนวย Word Document ขนาดไฟล์ 636 KB 233
เอกสารแนบคำย้าย ผอ.อำนวย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.37 KB 1334
คำสั่งย้าย ผอ.อำนวย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.68 KB 642
คำสั่งย้าย ผอ.สุทน ทับจาก Word Document ขนาดไฟล์ 215 KB 257
ไฟล์ ปพ 5 ทุก ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 325.33 KB 223
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 338
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 201
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 200
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 330
แบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายในจาก สพม.38 Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 189
แบบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 44290
หลักเกณฑ์การสอบภาค ก รองฯและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 215
เอกสารการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 1017
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.24 KB 241