ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 594) 16 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 628) 14 มิ.ย. 59
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (อ่าน 622) 05 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 538) 15 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ (อ่าน 479) 10 ก.พ. 59
ประกาศการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลัง (อ่าน 508) 08 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาก (อ่าน 569) 02 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกร (อ่าน 559) 29 ต.ค. 58
ประกาศการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลัง (อ่าน 597) 21 ต.ค. 58
ประกาศการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงครั้งที่2 (อ่าน 565) 11 ส.ค. 58
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 605) 07 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 495) 24 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต (อ่าน 541) 14 ก.ค. 58
ประกาศการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216ล (อ่าน 530) 27 มี.ค. 58
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216ล (อ่าน 525) 26 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปูกระเบื้องพื้นอาคาเรียน แบบ 216 ล (อ่าน 548) 19 ก.พ. 58
ประกาศการสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ 22 รายการ ครั้งที่ 3 (อ่าน 593) 05 ก.ย. 57
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ เลขที่ 2/2557 (อ่าน 575) 04 ก.ย. 57
แบบนิเทศการสอน (อ่าน 1229) 01 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปละห้องพิเศษ 22 รายการ (อ่าน 609) 21 ส.ค. 57
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ (อ่าน 586) 21 ส.ค. 57
ประกาศการสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ 22 รายการ (อ่าน 700) 04 ส.ค. 57
แนวทางการใช้ผลสอบ O-NET 20% ตัดสินผลการเรียน (อ่าน 909) 02 ก.พ. 56
การมอบอำนาจเดินทางไปต่างประเทศ ลว.4 มกราคม 2556 (อ่าน 802) 20 ม.ค. 56
เกณฑ์การย้ายครู สพม.38 (อ่าน 1440) 20 ม.ค. 56
100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย (อ่าน 772) 18 ธ.ค. 55
รายการประมาณราคา ปี'งบประมาณ 2556 (อ่าน 945) 11 ธ.ค. 55
จัดสรรงบประมาณเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (70 %) (อ่าน 885) 08 ธ.ค. 55
จัดสรรงบประมาณเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (70 %) (อ่าน 752) 08 ธ.ค. 55
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 922) 24 พ.ย. 55
รหัส Data center โรงเรียนสังกัด สพม.38 (อ่าน 1368) 07 ก.ค. 55
จุดเน้น สพฐ. ปี 2555 (อ่าน 2250) 11 มิ.ย. 55
ดาวน์โหลดแบบ ปพ.5 จากโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม (อ่าน 2790) 22 พ.ค. 55
แนวการตอบข้อสอบสมรรถนะในการสอบผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 1098) 20 พ.ค. 55
แนวปฎิบัติการย้ายคืนถิ่น (อ่าน 912) 20 พ.ค. 55
ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์มีผลการพัฒนา O-NET ปีการศึกษา 2554 สูงเป็นอันดับ 1 ของ สพม.38 (อ่าน 874) 10 พ.ค. 55
การขออีเมล์ user@obec.obec.go.th (อ่าน 856) 10 พ.ค. 55
การอีขอเมล์ @obecmail.obec.go.th (อ่าน 1433) 10 พ.ค. 55
งานรุ่งด้วยโต๊ะทำงาน (อ่าน 862) 05 พ.ค. 55
ประกาศรายชื่อ "ครูสอนดี" (อ่าน 1193) 19 เม.ย. 55