ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 (อ่าน 12) 03 มิ.ย. 64
สพม.สุโขทัยประกาศจัดตั้งศูนย์รับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 89) 31 มี.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา-sar-ปี-2562 (อ่าน 3249) 08 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 4467) 16 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 4491) 14 มิ.ย. 59
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (อ่าน 4491) 05 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 4398) 15 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ (อ่าน 4259) 10 ก.พ. 59
ประกาศการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลัง (อ่าน 4273) 08 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาก (อ่าน 4395) 02 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกร (อ่าน 4358) 29 ต.ค. 58
ประกาศการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลัง (อ่าน 4373) 21 ต.ค. 58
ประกาศการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงครั้งที่2 (อ่าน 4281) 11 ส.ค. 58
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 3968) 07 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 3813) 24 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต (อ่าน 3868) 14 ก.ค. 58
ประกาศการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216ล (อ่าน 3834) 27 มี.ค. 58
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216ล (อ่าน 3833) 26 มี.ค. 58
18 นโยบายหลักด้านการศึกษา (อ่าน 4145) 16 เม.ย. 55
การพัฒนาครูระบบ UTQ ออนไลน์ (อ่าน 4603) 08 เม.ย. 55
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค (อ่าน 4191) 07 มี.ค. 55
แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร (อ่าน 4099) 14 ก.พ. 55
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบรอง ผอ.-ผอ.สถานศึกษา (อ่าน 4157) 14 ก.พ. 55
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 4119) 02 ก.พ. 55
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ (อ่าน 3971) 02 ก.พ. 55
ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (อ่าน 4057) 01 ก.พ. 55
การคัดเลือกรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ยกเลิก) (อ่าน 4085) 30 ม.ค. 55
โปรดเกล้ารัฐมนตรี ฯ ใหม่ (ปู 2) (อ่าน 4120) 19 ม.ค. 55
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค (อ่าน 4546) 19 ธ.ค. 54
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2554 (อ่าน 4356) 19 ธ.ค. 54