ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การทดสอบระดับชาติ O-NET
คะแนนสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 401) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 703) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 419) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 410) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 416) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 399) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 742) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ป. ุ6 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 891) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 838) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 900) 27 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 833) 26 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 754) 26 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 746) 26 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 1505) 08 มิ.ย. 55
คะแนนสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 943) 08 มิ.ย. 55
คะแนนสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 848) 08 มิ.ย. 55
ขีดจำกัดล่าง ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 (อ่าน 895) 06 มิ.ย. 55
อันดับ 1 ผลการพัฒนา O-NET ปีการศึกษา 2554 ของ สพม.38 (อ่าน 910) 10 พ.ค. 55
รัฐมนตรีดีใจ ผลสอบ O-NET เพิ่ม (อ่าน 742) 27 เม.ย. 55
ผลสอบ O-NET ชั้น ป. 6 และชั้น ม. 3 (อ่าน 1220) 27 เม.ย. 55
จุดยืน สมศ. (อ่าน 763) 25 เม.ย. 55
ถอดบทเรียนผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีมี่ 6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 890) 13 เม.ย. 55
การจัดสอบ O-NET รอบพิเศษ (อ่าน 753) 06 เม.ย. 55
ค่าสถิติพื้นฐานสอบO-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 848) 06 เม.ย. 55
รูปแบบกระดาษคำตอบ ข้อสอบ O-NET ชั้น ม. 6 (อ่าน 1123) 14 ม.ค. 55
รูปแบบกระดาษคำตอบ ข้อสอบ O-NET ชั้น ม. 3 (อ่าน 796) 14 ม.ค. 55
จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 938) 14 ม.ค. 55
จำนวนข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 839) 14 ม.ค. 55
ผลสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 893) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 978) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 915) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 913) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 918) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 892) 30 ธ.ค. 54