ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2562,15:03   อ่าน 297 ครั้ง
ชื่อผลงาน : จักสานตะกร้าไม้ไผ่
ชื่อนักเรียน : นางสาวนันทกานต์ เอี่ยมมา,เด็กหญิงเหมวรรณ สุริยะลังกา, เด็กหญิงปรียารัตน์ สิทธิอุทัยวงศ์
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2562,14:36   อ่าน 338 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หุ่นยนต์บังคับมือ
ชื่อนักเรียน : นายสลัก สีนวลจำปา, น.ส. วรรณา ครบถ้วน และ น.ส.ภัทธิชา แสนสุข
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2555,16:49   อ่าน 984 ครั้ง