ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : หุ่นยนต์บังคับมือ
ชื่อนักเรียน : นายสลัก สีนวลจำปา, น.ส. วรรณา ครบถ้วน และ น.ส.ภัทธิชา แสนสุข
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2555,16:49   อ่าน 768 ครั้ง