ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2555,21:45  อ่าน 1406 ครั้ง
รายละเอียด..